Khóa vân tay

Khóa vân tay

Khóa vân tay

Khóa vân tay

Khóa vân tay
Khóa vân tay
0901778766
Khóa vân tay

KHÓA VÂN TAY WEYTH 6800

Giá: 3.750.000 VNĐ

Tính năng: vân tay, chìa cơ.

Công nghệ: Đức

Bảo hành 24 tháng

Giảm 0 %
KHÓA VÂN TAY WEYTH 6800

KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ WEYTH 6808

Giá: 4.700.000 VNĐ

Tính năng: Vân tay, mã số, chìa cơ

Công nghệ: Đức

Bảo hành 24 tháng

Giảm 0 %
KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ WEYTH 6808

KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ WEYTH 8055

Giá: 8.750.000 VNĐ

Tính năng: Vân tay , mật mã, thẻ từ, chìa cơ, remote (điều khiển), mở khóa từ xa bằng app trên điện thoại.

Công nghệ: Đức

Bảo hành: 24 tháng

Giảm 0 %
KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ WEYTH 8055

KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH WEYTH S60

Giá: 5.800.000 VNĐ

Tính năng: Vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ, mở khóa từ xa bằng app trên điện thoại.

Công nghệ: Đức

Bảo hành 24 tháng

Giảm 0 %
KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH WEYTH S60

KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH WEYTH S65

Giá: 7.500.000 VNĐ

Tính năng: Vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ, mở khóa từ xa bằng app trên điện thoại.

Công nghệ: Đức

Bảo hành 4 tháng

Giảm 0 %
KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH WEYTH S65

KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH WEYTH S70 – APP

Giá: 8.000.000 VNĐ

Tính năng: Vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ, ĐKTX,  App trên điện thoại

Công nghệ: Đức

Bảo hành 24 tháng

Giảm 0 %
KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH WEYTH S70 – APP
Go Top